by
ЭМЭЭЛТИЙН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭР ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК
1. Зураглал
2. Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Улаанбаатар хотын ундны усны бохирдлын нэг томоохон эх үүсвэр бол Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй 30 гаруй арьс ширний үйлдвэрүүд юм.
Монгол улсын төв цэвэрлэх байгууламжын ашиглалтын хугацаа дууссантай холбоотой уг асуудал бүр хурцаар тавигдаж байна Нөгөө талаас Монгол улсын арьс ширний салбар нь нэмүү өртөг шингээсэн үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрийг Эмээлт рүү нүүлгэж жилд 10 сая ширхэг хүртлэх арьс шир_ 22000 тонн ноос боловсруулж дэлхийн стандартад нийцсэн нэмүү өртөг шингээсэн арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хөнгөн үйлдвэр технологийн паркыг байгуулна.

3. Төслийн зорилго
  • Нэмүү өртөг бий болгосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
  • Туул голын бохирдлыг бууруулах
  • Шинэ суурьшлийн бүс бий болгох
  • 3500 шууд ажлын байр бий болгоно
4. Холбоотой эрх зүйн акт
  1.  Засгийн газрын 2012-2016 оны мөрийн хөтөлбөр
  2.  Засгийн газрын 249 дүгээр тогтоол арьс ширний зах зээлийг дэмжих тухай
  3.  Засгийн газрын 2014 оны 365 дугаар тогтоол: Технологийн паркийн газрыг шийдэх тухай
5. Төслийн хөрөнгө оруулалт, өгөөж
Screenshot from 2016-06-27 16-31-08
6. Төслийн бэлэн байдал

ТЭЗҮ

Хийгдсэн

Ажлын зураг

Хийгдсэн

Ерөнхий төлөвлөгөө

Хийгдэж байгаа

Бэлэн байдлын үнэлгээ

2.7

7. Байршил
Төслийн санхүүжилтийг төрийн болон санхүүжилт, ТХХТ болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын ашиглан хийнэ. Хувийн хэвшлийн үйлдвэр, тоног төхөөрөмжинд хөрөнгө оруулалт ТЭЗҮ-гийн тооцоогоор 173 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийх шаардлагатай. Улаанбаатар хотын зүгээс дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг ТХХТ-ийг ашиглан гүйцэтгэнэ.
8. ТХХТ-ийн төрөл

Барих-өмчлөх-ашиглах

Бохир ус цэвэрлэх байгууламж

Барих-өмчлөх-шилжүүлэх

Дулааны станц

Барих-шилжүүлэх

Үерийн далан, цахилгаан хангамж, авто зам

9. Төслийн нэгж

Эмээлт хөнгөн үйлдвэр технологийн парк НӨҮГ

10. Холбоо барих

Б.Сугарсүрэн

Хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн

Утас: +976 99190782

Хамтран ажиллах санал

Бидэнтэй нэгдээрэй:

Агаарын бохирдол бол дэлхий нийтэд тулгамдаад буй хамгийн том асуудал билээ. Энэ нь хүн, амьтны эрүүл мэндэд шууд биш ч аажимдаа асар сөргөөр нөлөөлж, байгаль орчинг хэзээ ч нөхөн сэргээгдэхгүйгээр сүйтгэдэг аюултай юм.