by
НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ПАРК
1. Зураглал
2. Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Нийслэлийн хотын 2020 оны ерөнхий төлөвлөгөөнд багтсан. Налайх хотод 120 га бүхий талбайд барилгын материалын 40 үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөгдсөн. Төслийн хүрээнд нийт 1500 гаруй шинэ ажлын байр бий болно.

3. Төслийн зорилго
  • Улаанбаатар хотын барилгын материалын үйлдвэрлэл, худалдааг нэгдсэн цэгт төвлөрүүлж удирдлагаар хангана. Үүний үр дүнд дэд бүтэц сайжирч замын ачаалал буурна
  • Улаанбаатар хотын барилгын материалын үйлдвэрлэл худалдаа эрхэлдэг жижиг захуудыг нэгтгэх зорилгоор барилгын томоохон үйлдвэрлэл худалдааны паркыг Налайх дүүрэгт байгуулна.
4. Холбоотой эрх зүйн акт
Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай
5. Төслийн хөрөнгө оруулалт, өгөөж
Screenshot from 2016-06-27 16-31-08
6. Төслийн бэлэн байдал

ТЭЗҮ

Хийгдсэн

Ажлын зураг

Хийгдсэн

Ерөнхий төлөвлөгөө

Хийгдэж байгаа

Бэлэн байдлын үнэлгээ

2.7

7. Байршил
Налайх хот
8. ТХХТ-ийн төрөл

Барих-өмчлөх-ашиглах

Дэд бүтэц

9. Төслийн нэгж

Налайхын Барилгын Материалын Үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨТҮГ

10. Холбоо барих

Б.Сугарсүрэн

Хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн

Утас: +976 99190782

Факс

Й-мейл

Бидэнтэй нэгдээрэй:

Агаарын бохирдол бол дэлхий нийтэд тулгамдаад буй хамгийн том асуудал билээ. Энэ нь хүн, амьтны эрүүл мэндэд шууд биш ч аажимдаа асар сөргөөр нөлөөлж, байгаль орчинг хэзээ ч нөхөн сэргээгдэхгүйгээр сүйтгэдэг аюултай юм.