by
ТХХТ гэж юу вэ?

ТХХТ бол төр, хувийн хэвшил хоорондын тохиролцоонд үндэслэн дэд бүтцийн байгууламж /төрийн үйлчилгээг үзүүлэхэд хувийн хэвшлийг татан оролцуулж, үйлчилгээний төлбөрийг хоёр талын тохирсон үйлчилгээний стандарт, гүйцэтгэлтэй харьцуулан төлөх зохицуулалт юм/” дэлгэрэнгүй…

Бидэнтэй нэгдээрэй:

Агаарын бохирдол бол дэлхий нийтэд тулгамдаад буй хамгийн том асуудал билээ. Энэ нь хүн, амьтны эрүүл мэндэд шууд биш ч аажимдаа асар сөргөөр нөлөөлж, байгаль орчинг хэзээ ч нөхөн сэргээгдэхгүйгээр сүйтгэдэг аюултай юм.