by
Хүний нөөцийн бодлого

УБХК нь чадварлаг хүний нөөцийн багийг бүрдүүлэх ба байгууллагын хамт олны уур амьсгалыг бүрдүүлэхийн тулд тогтмол хугацааны давтамжтайгаар олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Мөн ажилчин албан хаагчдыг ажиллах таатай орчноор ханган ажиллахыг зорино.

УБХК нь хүний нөөцийн чадавхийг нэмэгдүүлэлхийн тулд дараах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулна. Үүнд:

  1. Ажилчдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх
  2. Хэлтэс, газар, ажилчдын бүтээмжийг хянах
  3. Ажилчдыг урамшуулах, тогтвортой ажиллах орчныг бүрдүүлэх
  4. Ажилчдыг компаний дотоод журмыг дагаж мөрдүүлэх
  5. Ирээдүйд өсөх дэвжин боломжоор ханган ажиллана.

Мөн ажлын байран дээр шууд сургалтуудыг явуулна.

Цалин урамшуулалыг гүйцэтгэлд суурилсан үнэлгээг цалинг урамшуулалыг олгох бодлогыг бариж ажиллана.

Бидэнтэй нэгдээрэй:

Агаарын бохирдол бол дэлхий нийтэд тулгамдаад буй хамгийн том асуудал билээ. Энэ нь хүн, амьтны эрүүл мэндэд шууд биш ч аажимдаа асар сөргөөр нөлөөлж, байгаль орчинг хэзээ ч нөхөн сэргээгдэхгүйгээр сүйтгэдэг аюултай юм.